RESERVEDklub

Akce

Získejte až 3x větší odměnu za vaše nákupy

Nakupte 1. a 2. 10. a my vám načteme 2x více bodů či 3x více bodů při nákupu nad 1.500,-

DELUXE získají za nákup rovnou 3x více bodů.


SOUTĚŽ PRO ČLENY KLUBU

1.-10.10.2016

Vyhrajte víkendový pobyt v resortu Malevil, balíčky v hodnotě 3.000,- od značky Yves Rocher nebo vouchery v hodnotě 1.000,- na nákup oblečení Reserved.

Stačí, když v období 1.-10.10. zašlete svou letní fotku do zpráv na Facebook, kde na sobě máte alespoň 1 kus oblečení Reserved (je nutné specifikovat do zpráv, o jaký kus se jedná) a pak doufat, že si naše odborná porota vybere právě tu Vaši, kterou dne 15.10. zveřejníme na našem facebooku.

Pozor, nezapomeňte uvést číslo své klubové karty ;)


PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

1. Úvodní ustanovení

Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh spotřebitelské soutěže, která je určena

zákazníkům provozovatele určených těmito pravidly.

2. Provozovatel soutěže

Provozovatelem soutěže je obchodní společnost LPP Czech Republic, s.r.o., se sídlem Prosecká 852/66, Praha 9,IČ: 25123998, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88159.

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže bude členem Reserved klubu a zašle svou fotografii z léta, kde má na sobě minimálně jeden kus oblečení od značky Reserved (je nutné specifikovat, o jaký kus oblečení se jedná), společně s číslem klubové karty do zpráv na facebookový profil: www.facebook.com/ReservedCesko. Výherci soutěže se stanou ti účastníci v počtu nejvýše 7 osob (viz čl. 5 níže), kteří v době od 1.10.2016 do 10.10.2016 zašlou nejlepší fotografii. Fotografie budou posuzovány odbornou porotou provozovatele a uveřejněny na facebookové profilu Reserved dne 15.10.2016.

3.2. Ze soutěže jsou předem vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k provozovateli a příbuzní těchto osob. Případná výhra nebude těmto osobám předána.

4. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 1.10. 2016 do 10.10. 2016.

5. Výhry

Výhrami v soutěži jsou:

1.místo: dárkový poukaz pro 2 osoby do Resortu Malevil. Poukaz platí na 2 noci s možností ubytování v apartmá do 30.9.2017.

2.-4.místo: dárkový balíček od Yves Rocher v hodnotě 3.000,- Kč.

5.-7.místo: dárková karta Reserved v hodnotě 1.000,- Kč.

6. Průběh soutěže a předání výhry

6.1. Do soutěže o výhru budou zařazeni všichni účastníci, kteří splní stanovené podmínky.

6.2. Oznámení o výhře sdělí provozovatel výhercům nejpozději do 10 dnů od vyhodnocení telefonicky, SMS zprávou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy, podle kontaktních údajů účastníka v registraci.

6.3. Výhra bude poté zaslána doporučeně na adresu uvedenou výhercem.

7. Další podmínky, práva a povinnosti

7.1. Provozovatel neodpovídá za správnost údajů v registraci účastníka. Nebudou-li údaje uvedené účastníkem v registraci pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně provozovatele (např. nefunkční nebo plná e-mailová schránka, nevyzvednutí zásilky) a z tohoto důvodu se nepodaří účastníkovi doručit oznámení o výhře nebo výhru, nenese za to provozovatel odpovědnost. V takovém případě výhra propadne provozovateli a nebude účastníkovi předána.

7.2. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla soutěže, zkrátit nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo soutěž zrušit, a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady. Takové změny nemají vliv na již vylosované výhry, které budou účastníkům předány podle pravidel platných v době jejich výhry. Změny v soutěži jsou účinné ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.

7.3. Provozovatel je oprávněn kontrolovat dodržování podmínek soutěže účastníky. Veškeré

záležitosti, stížnosti a případné spory spojené se soutěží posuzuje a s konečnou platností řeší provozovatel.

7.4. Provozovatel je oprávněn vyřadit ze soutěže účastníka, který porušil její pravidla nebo nesplnil podmínky pro přiznání výhry. V takovém případě nebude účastníkovi výhra předána. Bude-li již výhra předána a dojde ke zjištění, že účastník nesplnil podmínky pro její přiznání, je provozovatel oprávněn požadovat po účastníkovi vrácení této výhry.

8. Osobní údaje

8.1. Provozovatel soutěže těmito pravidly informuje účastníky, že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (tj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány provozovatelem v elektronické formě pro účely této soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.2. Účastí v soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje provozovateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou.

8.3. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl provozovateli při registraci, a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla provozovatele, čímž bude vyloučen z další účasti na soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.